Crnomelj, Slovenia

Podatki za zadnjih 7 dni

Podatki

Najvišja/Najnižja Dnevna Mesečna Letna Enota
Najvišja temeratura: 1.8
09:36
17.8
12/12/2017
27.7
19/10/2017
°C
Najnižja temperatura: -4.4
07:31
-6.6
04/12/2017
-6.6
04/12/2017
°C
Najvišja vlaga: 99
00:01
99
01/12/2017
99
15/09/2017
%
Najnižja vlaga: 99
00:01
69
12/12/2017
53
19/10/2017
%
Najvišje rosišče: 1.7
09:36
15.2
12/12/2017
22.9
17/09/2017
°C
Najnižje rosišče: -4.5
07:31
-6.7
04/12/2017
-6.7
04/12/2017
°C
Najvišji tlak: 1024.6
08:59
1033.0
05/12/2017
1033.0
05/12/2017
mb
Najnižji tlak: 1023.0
05:11
996.1
15/12/2017
994.3
13/11/2017
mb
Najvišji toplotni index: 1.8
09:36
17.8
12/12/2017
28.9
16/10/2017
°C
Najnižji hladilni index: -4.4
07:31
-6.6
04/12/2017
-6.6
04/12/2017
°C
Najmočnejši veter: 3.2
01:39
30.6
14/12/2017
43.5
13/11/2017
km/h
Najmočnejši dež: 0.00
-----
32.40
15/12/2017
100.80
06/11/2017
mm/h
Skupaj dežja: 0.00
115.20 539.47 mm
Temperatura: Temperatura
Temp. vetra: Temp. vetra
Vlaga: Vlaga
Tlak: Tlak
 
Smer vetra: Smer vetra
Veter: Veter sunki
Dež: Dež
Temperatura prostora: Temp. znotraj